Anders kijken

Nog steeds worden veel managementvraagstukken benaderd op basis van de wijsheid verkregen in het tijdperk van de industriële revolutie. We willen de organisatie sturen vanuit meetbare doelen, prestatie-indicatoren en controle mechanismen. Dit terwijl de lopende band als leidende organisatie-tool nu toch wel echt achterhaald is. We leven in een samenleving met nieuwe samenwerkingsvormen, vervagende organisatiegrenzen en netwerken.

Weten wat speelt

Juist daarom is het extra relevant om naast die nog altijd heersende managementtheorie gebruik te maken van de laatste inzichten uit de sociale systeemtheorie. Die leert ons over wat er ‘onder water’ echt gebeurt in organisaties, teams en netwerken. Het leren zien en kunnen inspelen op deze patronen biedt essentieel handvatten voor managers en organisatieprofessionals in de 21e eeuw.

Makkelijk? Nee, dat zeker niet, want werken vanuit het systemisch perspectief gaat natuurlijk ook over ieders eigen persoonlijke rol in de systeemdynamiek. En dat is een stuk minder veilig dan die managementrapportage. Maar wij zien dat leiders en adviseurs die bereid zijn om zich te verdiepen in wat er werkelijk speelt grote stappen maken. In hun persoonlijke effectiviteit en met de ontwikkeling van hun organisatie.

Onderliggende patronen van sturing en samenwerking

Vanuit het systemisch perspectief op organisaties en leiderschap kijken we vooral naar onderliggende patronen van sturing en samenwerking. Welke bevorderen dan wel belemmeren het succesvol kunnen sturen van verandering, de teameffectiviteit en het bereiken van gezamenlijke resultaten?

Lees meer over onze DIENSTEN

———————————————

“De organisatieopstellingen hebben me veel geleerd over hoe de dingen in mijn organisatie lopen en wat ik kan doen om de samenwerking te verbeteren. Ik had niet verwacht dat de kracht van een opstelling zo groot zou zijn.” – Fred Hink, directeur QConsultancy.