VIJF OPGAVEN

Op basis van onze ervaring als organisatieadviseurs en trainers/coaches in leiderschapsontwikkelingstrajecten en persoonlijke begeleiding onderscheiden we vijf centrale opgaven waar iedere leider (bestuurder, directeur, manager, teamleider) op zijn of haar niveau mee te maken heeft:

  1. Het leiding geven aan de leden van je (management) team.
  2. Het realiseren van organisatiedoelen in termen van effecten en resultaten.
  3. Het aansturen van de organisatie in termen van bedrijfsvoering, processen en systemen.
  4. Het managen van jezelf door te zorgen voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling (balans & groei).
  5. Het vorm geven van veranderingsprocessen.

VRAGEN 

Iedere opgave brengt aan aantal vragen met zich mee. Vragen die verwijzen naar wat er nodig is om de opgave te volbrengen, maar ook verwijzen naar kwaliteiten en gedrag die dit kunnen bespoedigen. Geen rocket-science en dus vast herkenbaar. Voor de eerste opgave zijn enkele relevante vragen:

Leiding geven aan je Team

–       Hoe krijg ik mensen in beweging? Wat beweegt mensen?
–       Hoe werkt de dynamiek in een groep of team? Hoe kan ik die beïnvloeden?
–       Hoe inspireer ik anderen?

Natuurlijk zijn er nog meer vragen te bedenken; we pretenderen niet volledig te zijn (en.. ‘de kaart is niet het gebied’). Het gaat om het soort vragen dat je op deze laag tegenkomt, waarbij het gaat om kennis, activiteiten, gedrag, etc. Meer dan 90% van de managementtrainingen bevindt zich op deze lagen. Dat is overigens ook prima want op deze lagen is vaak veel te doen en ontwikkelen.

ONDERLIGGENDE ‘SYSTEMISCHE’ VRAGEN

Maar…als het een kwestie was van gewoon daar mee aan de slag gaan, dan zouden we niet te maken hebben met de weerbarstigheid van groepsdynamische processen, interne focus, tegen elkaar in werkende organisatie-onderdelen, burnouts en vastlopende veranderingsprocessen. Er is dus blijkbaar meer…

Wanneer we nogmaals naar dezelfde leiderschapsopgaven kijken, maar dan vanuit het systemisch perspectief dan boren we een andere -onderliggende- laag aan. Op deze laag dienen zich nieuwe vragen aan. Vragen die zich meer op het niveau van ‘identiteit’ richten; van de organisatie, de groep en van jou als leider (mens en professional). Vragen die niet gaan over de getekende structuur, maar over de echte verhoudingen in de organisatie. Vragen die niet gaan over de afspraken in een POP, maar over de echte balans tussen geven en nemen. We kijken naar het zelfde gebied, maar zien een andere kaart!

Op dit onderliggende niveau gaat het dan om ‘systemische vragen’ zoals:

Leiding geven aan je Team

–       Hoe verhoud ik mij tot de anderen (naast, boven en onder mij)?
–       Wat is mijn plek en welke plek nemen anderen?
–       Hoe zijn we verbonden, wat bindt ons?
–       Wat is de ordening en volgorde in ons team?
–       Wat is er uit het verleden van de organisatie te leren hierover?
–       Welke verstrikkingen zitten er in het systeem?
–       Welke andere posities kan ik innemen? Hoe zou dit de dynamiek beïnvloeden?

Benieuwd? Klik dan op de PDF voor het volledige overzicht van systemische vragen voor alle vijf de opgaven!