Strategisch Systemisch Ontwikkeltraject (individueel)

Onze Belofte

  • Echte scherpte in de ambities waar je je aan verbindt en wat ze van jouw vragen
  • Significante stap in je persoonlijk leiderschap en repertoire op strategisch niveau.
  • Nieuwe perspectieven én handvatten voor het sturen van complexe veranderopgaven.

Leiderschap in sleutelposities

Het Strategisch Systemisch Ontwikkeltraject (SSO) is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden of senior professionals die een sleutelpositie in hun organisatie vervullen of daar binnen afzienbare termijn aan toe zijn.

Op die sleutelpositie draag je als leider en/of ‘change agent’ volledige verantwoordelijkheid voor een organisatieonderdeel of een strategisch thema voor de organisatie.

Kenmerkend is dat je een actieve rol hebben in het met anderen creëren van visie (richten), het organiseren wat nodig is voor deze visie (inrichten) én het zorgen voor resultaten (verrichten).

Resultaat & commitment

Het resultaat van je deelname is dat jij een serieuze stap maakt in je professionele ontwikkeling. Wij gaan die uitdaging met je aan en zullen je daarin stimuleren én prikkelen.

Over een jaar sta jij er echt anders voor en dat is zichtbaar. Ook in de strategische uitdagingen is een significante stap voorwaarts gezet.

Dit op beide levels realiseren, vraagt ook echt commitment van jou. In lijn met de doelen van het SSO gaat het daarbij niet om heel veel uren maken, maar wel om echte presence en het aangaan.

Doelstellingen ontwikkeltraject

Binnen het SSO werken we aan vier leerdoelen c.q. hoofdthema’s:

1. Het scherp stellen van de strategische thema’s en organisatie-uitdagingen waar je je aan verbindt, wat daarin werkelijk van jou gevraagd wordt én de bijdrage die jij daaraan wil leveren.

2. Het vergroten van je repertoire (o.a. in de politiek bestuurlijke context, werken met boven- en onderstroom op verschillende echelons).

3. Het verder ontwikkelen van de vaardigheden om vanuit een systemisch perspectief te kijken naar en sturen van complexe opgaven in een weerbarstig krachtenveld (herkennen van patronen in het systemisch DNA en hierop interveniëren).

4. Het vergroten van je persoonlijk leiderschap (initiërend, verbindend, reflecterend & in balans).

Aanpak

Het SSO is een traject van een klein jaar waarin we in een compacte setting werken jouw professionele groei in relatie tot bovenstaande doelen. Jij als persoon en als leider staat daarbij centraal. Het gaat over wie je bent en hoe je van daaruit werkt met wat op je pad komt. Hoewel we het vergroten van kennis over de thema’s natuurlijk niet vergeten, gaat het uiteindelijk vooral over hoe jij jezelf als instrument zo effectief mogelijk inzet. Dat vraagt investeren op verschillende niveaus (gedrag, vaardigheden, overtuigingen, waarden, identiteit).

De kern van het traject betreft 4 modules waarin steeds een van de thema’s centraal staat. Iedere module wordt voorafgegaan door een voorbereidingsopdracht die op maat geformuleerd wordt richting jouw eigen praktijk. Daarnaast krijg je van ons steeds een selectie van relevante literatuur voor de betreffende module.

In de modules werken we met verschillende werkvormen en oefeningen die een appèl doen op verschillende leerstijlen. Denk daarbij o.a. systemische opstellingen, visualisaties, journalling, etc.

De modules worden op verschillende locaties in het land georganiseerd, soms qua setting ook gekoppeld aan het onderwerp. Zo wordt de module over ‘systemisch werken in organisaties’ bijvoorbeeld gekoppeld aan een bijeenkomst met externe representanten die beschikbaar zijn om aan jouw leiderschapsvraagstuk mee te werken.

Aanvullend aan de modules spreken we op meerdere momenten individueel over de toepassing van de aangereikte concepten en/of een relevante praktijksituatie. De invulling hiervan vindt in overleg online of fysiek plaats.

Wil je meer informatie over de opzet en investering? Stuur een email naar info@systemischperspectief.nl of bel (06 12 54 85 24). We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Lees meer over onze trainingen waaronder de masterclass systemisch leiderschap