Startdatum eerstvolgende masterclass: 20 april 2023

Masterclass Systemisch Leiderschap: Positie, Verbinding en Balans

Wat ga je leren?

  • Je op een dieper niveau bewust worden van je unieke positie, wat de organisatie van jou vraagt en wat jij zelf meebrengt;
  • Weten wat die positie betekent voor de verbinding met de anderen en voor de organisatie;
  • Zicht krijgen op hoe de balans in de organisatie verstoord kan worden en wat jij er aan kan doen.

De Masterclass Systemisch Leiderschap helpt je om op een andere manier contact te maken met wat er werkelijk ‘aan de orde’ is in organisaties. Om meer grip te krijgen op groepsdynamische processen die moeilijk meetbaar zijn, maar in de praktijk veel impact hebben. En om als leider beter je eigen plek in te nemen en je rol voor de organisatie te vervullen.

Schermafbeelding 2013-06-17 om 23.24.56

Hoofdthema’s

In iedere module stellen we een thema centraal:

Dag 1: De systemische basisprincipes en jouw krachtenveld

Dag 2: Persoonlijk leiderschap en jouw geschiedenis als bron

Dag 3: Systemisch veranderen in organisaties

Organisatieopstellingen & Creatieve vormen

Een krachtig instrument om patronen te onderzoeken is een organisatieopstelling. Hierbij worden ‘stand-ins’ voor de echte betrokkenen in de organisatie fysiek in de ruimte opgesteld. Als stand-in representeren zij daarmee het systeem als in een soort simulatie. Hierin wordt snel veel zichtbaar over de verhoudingen in de echte organisatie en jouw persoonlijke positie. Dit biedt aanknopingspunten voor sturing en ontwikkeling. Daarnaast nodigen we je tijdens de masterclass met verschillende werkvormen uit om je eigen creativiteit in te zetten als bron voor je leiderschap.

Verdiepen in wat werkelijk speelt

De masterclass is bedoeld voor leidinggevenden en programmamanagers die zich willen verdiepen in wat er werkelijk speelt in organisatiesystemen en bij henzelf. Die op zoek zijn naar een nieuwe conceptuele bril om te kijken naar organisaties en hun eigen impact. Om meer grip te krijgen op groepsdynamische processen die moeilijk meetbaar zijn, maar in de praktijk veel effect hebben. Om als leider beter je eigen plek in te nemen en je rol voor de organisatie te vervullen.

Verkenning van onderliggende patronen in organisatie en bij jezelf

Vanuit het systemische perspectief op organisaties en leiderschap kijken we vooral naar onderliggen- de patronen van sturing en samenwerking. Het gaat daarbij om de aanwezige (impliciete) krachten in de organisatie in wisselwerking met je persoonlijke patronen. Welke bevorderen dan wel belemmeren het succesvol kunnen bijdragen aan de transitie en het bereiken van resultaten?

We vragen je stevig te reflecteren op je persoonlijk leiderschap: wat in jouw geschiedenis heeft je gevormd tot wie je als leider bent? Wat zijn jouw reflexen in tijden van verandering? Door echt te kijken naar je patronen en onzekerheden vergroot je de impact van je leiderschap en ontwikkel je ander interventie-repertoire!

Bijzondere mix van training, coaching & praktijk

De masterclass is opgebouwd uit drie trainingsdagen én drie individuele gesprekken.

De individuele gesprekken vinden plaats voorafgaand aan en tussen de afzonderlijke trainingsdagen in. Iedere trainingsdag wisselen we theorie af met praktische oefeningen. Daarbij is er veel ruimte voor het inbrengen van je eigen vragen. Om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht laten we maximaal tien deelnemers toe. In de individuele gesprekken helpen we je de inzichten te vertalen naar concrete actie in je eigen praktijk. Zowel met betrekking tot de ontwikkeling van jouw organisatie als met betrek- king tot je eigen leiderschap. Iedere deelnemer werkt daarbij tijdens de opleiding aan een veranderopdracht voor de organisatie. Zo gaat leren en in de praktijk brengen hand in hand!

De masterclass wordt verzorgd door Sam Dousi (DiaVentie Management Consulting) en Henk Eggink (Walk in the Woods).

Investering

Voor je deelname aan de gehele masterclass vragen we je een investering van € 3.450,- exclusief btw. Naast de trainingsdagen ondersteunen we je hierbij met drie individuele coachingsgesprekken en een ‘lekker ouderwets’ fysieke syllabus met alle behandelde concepten en relevant achtergrondmateriaal.

Data

De masterclass wordt twee keer per jaar georganiseerd en heeft een doorlooptijd van circa 3 maanden. Iedere plenaire module begint om 09:30 uur en duurt tot 17:00 uur. De eerstvolgende masterclass start in het tweede kwartaal van 2023. De data van de trainingsdagen zijn:

  • do 20 april
  • di 23 mei
  • wo 5 juli

Wil je meer informatie of je alvast aanmelden? Stuur een email naar sam@systemischperspectief.nl of bel me even (0612548524). Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op!

Lees wat andere deelnemers zeggen over deze masterclass