Startdatum eerstvolgende masterclass: 13 september 2024

Masterclass Systemisch Leiderschap

Onze Belofte

  • Een scherpe analyse van het systemische krachtenveld in je team of organisatie.
  • Een vergroot bewustzijn op jouw persoonlijke patronen en effectiever leiderschap.
  • Vernieuwende aanpak om uitdagende veranderingen vanuit de onderstroom te ondersteunen.

Wat ga je leren?

De Masterclass Systemisch Leiderschap helpt je om op een andere manier contact te maken met wat er werkelijk ‘aan de orde’ is in organisaties. Om meer grip te krijgen op groepsdynamische processen die moeilijk meetbaar zijn, maar in de praktijk veel impact hebben. En om als leider beter je eigen plek in te nemen en je rol voor de organisatie te vervullen.

Hoofdthema’s

In iedere module stellen we een thema centraal:

Dag 1: De systemische basisprincipes en jouw krachtenveld

Dag 2: Persoonlijk leiderschap en jouw geschiedenis als bron

Dag 3: Systemisch veranderen in organisaties

Organisatieopstellingen

Een krachtig instrument om patronen te onderzoeken is een organisatieopstelling. Hierbij worden ‘stand-ins’ voor de echte betrokkenen in de organisatie fysiek in de ruimte opgesteld. Als stand-in representeren zij daarmee het systeem als in een soort simulatie.

In een opstelling wordt snel veel zichtbaar over de verhoudingen in de echte organisatie en jouw persoonlijke positie. Dit biedt aanknopingspunten voor sturing en ontwikkeling. Daarnaast nodigen we je tijdens de masterclass met verschillende werkvormen uit om je eigen creativiteit in te zetten als bron voor je leiderschap.

Verdiepen in wat werkelijk speelt

De masterclass is bedoeld voor leidinggevenden en veranderaars die zich willen verdiepen in wat er werkelijk speelt in organisatiesystemen. Die op zoek zijn naar een nieuwe conceptuele bril om te kijken naar organisaties en hun eigen impact.

Verkenning van persoonlijke patronen & parels

We vragen je stevig te reflecteren op je persoonlijk leiderschap: wat in jouw geschiedenis heeft je gevormd tot wie je als leider bent? Wat zijn jouw reflexen als het spannend wordt? Welke andere keuze zou dan mogelijk zijn? Welk (verborgen) parel in je mag nog meer tot volle wasdom komen? Zo vergroot je de impact van je leiderschap en ontwikkel je ander interventie-repertoire!

Bijzondere mix van training en coaching

De masterclass is opgebouwd uit drie trainingsdagen én drie individuele gesprekken.

Iedere trainingsdag wisselen we theorie af met praktische oefeningen. Daarbij is er veel ruimte voor het inbrengen van je eigen vragen. Om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht laten we maximaal tien deelnemers toe.

De individuele gesprekken vinden plaats voorafgaand aan en tussen de afzonderlijke trainingsdagen. In de individuele gesprekken helpen we je de inzichten te vertalen naar concrete actie in je eigen praktijk. Zowel met betrekking tot de ontwikkeling van jouw organisatie als met betrekking tot je eigen leiderschap.

Iedere deelnemer werkt daarbij tijdens de opleiding ook aan een verander- of ontwikkelopdracht voor de organisatie. Zo gaat leren en in de praktijk brengen hand in hand!

De masterclass wordt verzorgd door Sam Dousi (DiaVentie Management Consulting) en Henk Eggink (Walk in the Woods).

Investering

Voor je deelname aan de gehele masterclass vragen we je een investering van € 3.450,- exclusief btw. Naast de trainingsdagen ondersteunen we je hierbij met drie individuele coachingsgesprekken en een syllabus met alle behandelde concepten en relevant achtergrondmateriaal.

Data

De masterclass wordt twee keer per jaar georganiseerd en heeft een doorlooptijd van circa 3 maanden. Iedere plenaire module begint om 09:30 uur en duurt tot 17:00 uur. De eerstvolgende masterclass start na de zomer. De data van de trainingsdagen zijn:

  • Dag 1: vrijdag 13 sep 2024
  • Dag 2: vrijdag 11 okt 2024
  • Dag 3: vrijdag 22 nov 2024

Wil je meer informatie of je alvast aanmelden? Stuur een email naar info@systemischperspectief.nl of bel (0612548524). We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

————————————-

“Ik kijk met veel plezier terug op deze training. Al wat jaren geleden gevolgd maar de inzichten zijn blijvend. Oefenen met invloed uitoefenen binnen en buiten mijn speelveld zonder dat het zwaar voelt… ☀️ 🤸‍♂️ 🎲 Haydée Fennis – Hoofd P&O Arbeidsinspectie

Lees wat andere deelnemers zeggen over deze masterclass