Leergang Systemisch Adviseren (in-company)

Onze Belofte

  • Meer zicht op de dynamieken in teams, groepen en projecten.
  • Meer impact van je adviezen en interventies.
  • Jezelf effectiever positioneren in het krachtenveld.

 

Wat ga je leren?

Het leertraject Systemisch Adviseren helpt adviseurs, projectleiders en andere professionals meer grip te krijgen op wat er speelt in de organisatie en hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. Daarbij is veel aandacht voor de groepsdynamische processen in de ‘onderstroom’ en dieperliggende patronen.

Systemisch werk gaat ook altijd over je eigen rol. Je op een dieper niveau bewust worden van je positie in een krachtenveld zonder hiërarchische bevoegdheid, maar met een verander- of sturingsopgave. Wat vraagt de organisatie daarin van jou en wat breng jij zelf mee? Om als professional beter je eigen plek in te nemen en je rol te vervullen.

In dit leertraject geven we o.a. speciale aandacht aan:

  • De opdrachtgever-opdrachtnemer relaties waar je mee te maken hebt.
  • Verschillende vormen van ‘contracten’ en posities in het proces van contracteren.
  • Het ontwikkelen van versterkende interventies in adviesopdrachten of projecten.

Verdiepen in wat werkelijk speelt

Dit leertraject is bedoeld voor ervaren professionals die zich willen verdiepen in wat er werkelijk speelt in organisatiesystemen en hun interventierepertoire willen vergroten. Die op zoek zijn naar een nieuwe conceptuele bril om te kijken naar mensen in organisaties en hun eigen effectiviteit willen ontwikkelen. We vragen je stevig te reflecteren op je persoonlijke rol en daarbij ook de confrontatie met eigen onzekerheden niet uit de weg te gaan.

Actief aan de slag met eigen praktijk

Het leertraject is opgebouwd uit drie afzonderlijke trainingsdagen én drie individuele coachingsgesprekken. Op iedere dag behandelen we een specifiek thema. We combineren conceptuele bijdragen met praktische oefeningen. In iedere module worden ook een of twee deelnemers uitgenodigd een expliciete vraag in te brengen die we middels een opstelling zullen onderzoeken. In de persoonlijke coachingsgesprekken helpen we je alle inzichten te vertalen naar een systemische diagnose rondom je eigen adviesopdrachten, project en programma én kijken met je mee hoe het nog slimmer kan!

Wil je meer informatie over een in-company uitvoering van deze leergang? Stuur een email naar info@systemischperspectief.nl of bel 06-12548524. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Lees ook over onze COACHING