Passie voor ontwikkeling 

Vanuit onze passie voor het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties en geïnspireerd door de kracht van systemisch werk ontwikkelden wij Systemisch Perspectief.

Anders kijken

Nog steeds worden veel managementvraagstukken benaderd vanuit een cognitief-rationele benadering gebaseerd op de managementwijsheden verkregen in het tijdperk van de industriële revolutie. We willen de organisatie sturen met prestatie-indicatoren en spreadsheets. Dit terwijl de lopende band als leidende organisatie-tool nu toch wel echt achterhaald is. We leven in een netwerksamenleving van vervagende organisatiegrenzen, wisselende samenwerkingsverbanden en ander type verbindingen.

Weten wat speelt

Juist daarom is het extra relevant om naast de heersende managementtheorie gebruik te maken van de laatste inzichten uit de sociale systeemtheorie. Die leert ons over wat er ‘onder water’ echt gebeurt in de relaties tussen medewerkers onderling, in de hiërarchie, binnen en tussen teams. Het leren zien en kunnen spelen met deze wetmatigheden biedt een geheel nieuw repertoire voor managers en organisatieprofessionals.

Makkelijk? Nee, dat zeker niet, want werken vanuit het systemisch perspectief gaat natuurlijk ook over ieders eigen persoonlijke rol in de systeemdynamiek. En dat is veel minder veilig dan die managementrapportage. Maar wij zien dat leiders en adviseurs die bereid zijn om zich te verdiepen in wat er werkelijk speelt, ook grote stappen maken in hun persoonlijke effectiviteit en met de ontwikkeling van hun organisatie. En als het stroomt bij hen, dan stroomt het ook bij ons!

Onderliggende patronen van sturing en samenwerking

Vanuit het systemisch perspectief op organisaties en leiderschap kijken we vooral naar onderliggende patronen van sturing en samenwerking. Het gaat daarbij om de aanwezige (impliciete) ordeningen in de organisatie, de krachten en de wetmatigheden in organisatiesystemen. Welke bevorderen dan wel belemmeren het succesvol kunnen sturen van verandering, de teameffectiviteit en het bereiken van gezamenlijke resultaten?